maal_kap10

I kapitlet skal eleverne arbejde med at kunne aflæse klokken i hele og halve timer. Linealen bruges som måleinstrument. Linealen har en tallinje, som eleverne kan bruge til at måle længder med. Afstandene på tallinjerne er opdelt i hele centimeter – men det bruger vi ikke som ord. Vi bemærker blot, at noget kan være 3 langt og 2 langt, altså 5 langt i alt. Brugen af balancevægten udvider vi lidt, idet eleverne får mulighed for at bruge en standardenhed til at måle med – nemlig kuben, som vejer 1 g.