maal_kap2

I kapitlet arbejder eleverne med at kategorisere. Det er centralt at kunne generalisere og udskille særlige egenskaber ved en række genstande, så man kan erklære, at de er ens. Evnen til at sætte ting i en bestemt orden ved at sammenligne deres egenskaber og lede efter ligheder og forskelle er en fællesnævner mellem børns leg og matematikkens væsen.
Vi betragter tælling og præsentation af antal som en del af emnet om sortering. Eleverne kan ikke lade være – de ting, der er samlet, også skal tælles. Derfor arbejdes der også med søjlediagrammer.