maal_kap3

Fra pegetællingen, hvor eleverne “rører” ved genstandene, udvikles tællingen til at omhandle “usynlige” genstande, som de ikke kan røre ved. I værkstederne udvikles elevernes tælleevner, idet det naturligt indgår i en sproglig sammenhæng.
Den grundlæggende forståelse af tallinjen skal opøves hos eleverne. Den kommer ikke af sig selv. Det er også her nullet indføres.
I tilknytning til tællingen arbejder eleverne med de . 1 – sproglige udtryk, som følger med – flere, færre, lige mange osv.