maal_kap4

Det centrale i kapitlet er indsigten i, hvad der tales om – at man er enige om, at fx “den pæne firkants” egenskaber også svarer til det mere korrekte ord – et kvadrat. Der skelnes mellem figurer, som er opbygget af “lige streger” (rette linjer) fx firkanten, og figurer, som er opbygget af buede streger (krumme linjer) fx cirklen. Primært fokuseres der på de figurer, som har lige streger: trekanten, firkanten, femkanten.
I kapitlet arbejdes endvidere med symmetri og spejling og enkle mønstre.