maal_kap5

Vi udvider tællingen og talforståelsen til 0-20. Ved udvidelsen af talrækken ser eleverne, at selv om der kommer selvstændige navne på ti, elleve, tolv, tretten osv., kommer der ikke nye tegn til. Det indledende arbejde med positionssystemet tager sin begyndelse, når eleverne tilføjer et ciffer, så vi nu befinder os i tierne – de tocifrede tal. I det hele taget indfører vi i dette kapitel tiere og enere som fagord.
Talkortene indføres til at arbejde med rækkefølgen af tallene. Erfaringerne med tallinjen fortsætter fra det tidligere kapitel.