maal_kap6

Kapitlet om rumlige former skal ses som en forlængelse af de erfaringer, som eleverne har skabt sig i emnet om figurer og mønstre. Elevernes erkendelse af former er knyttet til deres visuelle og praktiske erfaringer med rummet – virkeligheden. De ser den rumlige geometri i deres hverdag.
Vi forsøger at skabe en indledende fortrolighed med kuben og den isometriske tegning, som vi har tegnet. Det vil på dette tidspunkt være for vanskeligt for de fleste elever at anvende det isometriske papir til at gengive egne kubefigur.