maal_kap7

En af forudsætningerne for at etablere en færdighed i at lægge sammen og trække fra er forståelsen af den proces, som foregår. Skal eleverne erkende sådanne regneprocesser, i dette tilfælde addition, skal visse forudsætninger være på plads omkring deres tælling. Det centrale er deres indsigt i “fortsat tælling” – altså at acceptere, at der fx er tale om en mængde på fem og derfra at kunne sammenlægge det med en anden mængde på tre ved at tælle seks, syv, otte.
I kapitlet Tælling gjorde vi meget ud af, at eleverne skal skønne sig til, hvor mange de tror, der er i en mængde, inden de tæller den op. Det samme gør sig gældende her.