maal_kap8

I kapitlet arbejdes der med positioner. Vi har forsøgt at udarbejde en liste, som angiver en række af disse ord. Der er givet flere, men til en start kunne det være en opmærksomhedsliste for, hvordan eleverne bruger disse ord. Det primære fokus er her at lære forskel på venstre og højre. Som under positioner er den sproglige indsigt i, hvad man siger, og hvad man forstår ved ordene centralt. Eleverne vil også skulle bruge ordene i forbindelse med sammenligninger af vægt og afstande.