maal_kap1

Børn anvender tal i mange sammenhænge, også inden de begynder i 1. klasse, og de har allerede haft et års undervisning i børnehaveklassen. Det er derfor vigtigt at kende til, hvor langt eleverne er i deres kendskab til tallene. Da det er centralt for en væsentlig del af matematikken at have en stærkt funderet talforståelse, har vi valgt at konsolidere og generalisere elevernes viden gennem mange repræsentationsformer, så alle er med fra starten. Den indledende talforståelse knyttet til tre færdigheder:

  • At kunne tælle op til 20 og indse, at det sidstnævnte tal er det samlede antal
  • At kunne identificere tallene og tallenes fremtrædelsesformer som mængdetal, ordenstal og symboltal
  • At kunne gennemføre en-til-en-korrespondance