maal_kap2

Figurer kan være mange ting. Tegner man et billede af en bil, er det en figur. En statue kan også være en figur. Man kan have en god figur. En trekant kan være en figur. Når vi her rent matematisk tænker i geometriske figurer, er det lukkede figurer. Bogstavet U er en åben figur, mens bogstavet O er en lukket figur. De lukkede figurer er former, som indeholder en regelmæssighed i fx kantede figurer som trekanter, firkanter osv.

Det centrale på dette klassetrin er elevernes erfaringer med kategorisering af disse figurers egenskaber; altså at eleverne får erfaringer med ligheder og forskelle mellem krumme og rette linjer, kantede og runde figurer, samme figur i forskellig størrelse osv.