maal_kap4

Der er stor forskel på at forstå en additionsproces – at genkende den og oversætte den til et matematisk problem – og så at beherske regnekunsten addition. Det skal præciseres, fordi der i for mange år har været alt for meget fokus på selve beregningen frem for elevens indsigt i, hvornår der er tale om henholdsvis den ene eller den anden regningsart. Dette ønsker vi fra starten af at undgå ved at sætte eleverne i sammenhænge, så de kan nikke genkendende til selvoplevede situationer, hvor det “at lægge sammen” kan anvendes til ny viden, og hvor vi bruger mange præsentationsformer til at illustrere additive processer. Addition i dette kapitel kun foregår i intervallet 0-20, så alle kan være med, og så der forståelsesmæssigt bliver lagt et godt fundament.

Vi har valgt tre prototyper af additive processer: Man kan forene to mængder, Man kan ændre en mængde over tid (som en tegneserie eller film) og Man kan sammenligne to mængder og fylde op (skjult subtraktion).