maal_kap1

Positionssystemet er helt centralt for talforståelsen. Der er meget, der tyder på, at mange af de regneproblemer, som senere opstår, ofte bunder i en svag talforståelse bl.a. omkring positionerne i vores 10-talssystem.

I dette kapitel går vi videre med at tælle værdier for at skelne mellem fx antallet af mønter og værdien af mønterne.
I dette faglige forløb udvider vi kendskabet til de naturlige tal op til 100 og genanvender de forskellige repræsentationsformer, som vi anvendte i 1a – nu blot med større tal.