maal_kap2

Mønstre og tegning skal opfattes bredest tænkeligt. Det er således ikke alene den visuelle tanke, at en tegning eller genstand kan indeholde et mønster, men også at man kan se mønstre i talfølger og systemer i det hele taget. Det at opdage mønstre og systemer, at kunne udpege og beskrive dem samt kunne gengive dem i en eller anden form, er central matematisk virksomhed. I geometrien drejer det sig om at se en grundfigur og dens fortsatte gentagelse. I talfølger og figurfølger er der en gentagelse i forandringen – i den måde tallene eller figuren vokser.

Vi har valgt tidligt at lade eleverne arbejde med at tegne genstande fra virkeligheden ind i en gengivet tegnet verden på et stykke papir. Det rører ved graden af nøjagtighed og så bestemt også elevernes tegnefærdigheder.