maal_kap3

I dette kapitel er der fokus på minus, trække fra, finde forskellen … eller lignende beskrivelser af en subtraktion. Eleverne skal indse, hvilke hverdagssituationer som kan erklæres for at være subtraktionsprocesser. Det centrale er forståelsen for, hvilke talelementer som indgår i subtraktionsprocessen, og hvordan det kan oversættes til et regnestykke.

I forståelsen for subtraktion som regneproces er også indsigt i forskellen fra addition, fx den kommutative lov. Eleverne skal også indse, at selv om de to regningsarter er forskellige, så er de også forbundet til hinanden som modsatte regningsarter. Begge regningsarter kan tydeliggøres på en tallinje.