maal_kap4

Måling er på mange måder en meget kontekstfyldt situationer. I kapitlet inddrages diskussionen om standardiserede enheder i den indledende Familien Tal-historie.

Man kan betragte målinger ud fra to forskellige synsvinkler: Den relative og den absolutte. Den relative måling består i, at man afgør, om noget er længere, højere, tungere, dyrere osv. Her er målingen en sammenligning. Den relative måling involverer ingen enhed, men måske et måleinstrument, når sanserne ikke slår til fx en balancevægt. Den absolutte måling kræver en måleenhed. Her skal genstanden anbringes fx på en elektronisk vægt for at finde ud af, hvor meget den vejer. Det tal (måltal), der fremkommer, skal beskrives sammen med den enhed, der er valgt. Sidst i kapitlet arbejder eleverne med måling og tid.