maal_kap1

Vi indleder 2. klasses matematik med positionssystemet. Et emne, vi opfatter som centralt for elevers talforståelse og ikke mindst som baggrund for deres senere udvikling af regnestrategier. Tallene udvides med flere positioner, så der nu arbejdes i talområdet 0-10 000. Forudsætningen for, at eleverne erkender ideen bag positionssystemet, er at de kan forstå hvordan antallet af elementer bundtes. Fx antal bundter af 10 bestemmer tallet på tiernes plads, antal bundter af 100 på hundredernes plads osv.
Hvor første delforløb fokuserer på at bestemme antal og beskrive det via mange repræsentationsformer, vil andet delforløb vise eleverne tal i en ordning. Tallet er altså defineret ved dens placering i forhold andre tal.
Afrunding er en central viden som senere skal anvendes til hovedregningsstrategier og overslag ved beregning. Vi præsenterer afrunding i en handelssituation.