maal_kap2

Kapitlet omhandler fra additive strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater – også kaldet notatregning.
Eleverne skal arbejde med Back up-strategier og retrieval strategier. Back-up strategier er ofte bundet i tælling grundet mangel på additionsviden. Eksempler på disse er Tælle alt og forfra igen-strategien, Tælle alt-strategien, Tælle videre-strategien og Minimums-strategien. Retrieval-strategier tager udgangspunkt i en viden, fx at 4 + 4 er en fordobling og dermed 8 også kaldet Tvillingetal-strategien, desuden er der Overførings-strategien, Gode venner-strategien og Positions-strategi. Retrieval-strategier giver mulighed for, at man udvælger hensigtsmæssige metoder.