maal_kap3

Geometri er også mønstre. I alt for mange år har der været fokuseret alene på den enkelte figurs egenskaber og for lidt på figurer i samspil med hinanden. Mønstre involverer tanker om systematik og gentagelse. Analysen, eleverne foretager sig ved at diskutere et mønster og selv fremstille et mønster, vil uvilkårlig inddrage mange sider af geometrien. Fokus er på symmetri og spejling. Ikke mindst fordi symmetriegenskaben ligger tæt på elevernes hverdag,
Den sidste del af kapitler omhandler geometriske figurer og deres egenskaber samt opbygningen af sammensatte figurer. Her indgår der eksperimenterende arbejde med nogle udvalgte enkle geometriske figurer. Eleverne skal både analysere sammensatte figurer, og undersøge hvordan de kan være opbygget af disse enkle geometriske grundfigurer – og de skal bygge sammensatte figurer ud fra de enkle geometriske figurer.