maal_kap1

Vi arbejder i dette kapitel mere systematisk med diagrammer, tabeller og kurver. Det foregår med udgangspunkt i emnet hvaler. Der er lagt vægt på, at der præsenteres forskellige typer af tabeller og diagrammer – samt opgaver som omhandler overgange fra tabel til diagram og omvendt.
Der indgår både aflæsning af kurver og markering af punkter ud fra tabel, som traditionelt hører til stoffet på senere klassetrin, men da det er en ikke uvæsentlig del af ”at beskrive data” og også en del af elevernes hverdag, tænker vi, at det er passende at begynde tidligt.
Stofområdet sandsynlighed indgår ikke som beregning, men som relativ vurdering af, om der er størst eller mindst sandsynlighed for noget – eller evt. lige stor sandsynlighed. Vi bruger i 2. klasse ordet chance som synonym for sandsynlighed.