maal_kap2

Dette kapitel er delt i to forløb. Første forløb har fokus på konstruktion og tegning. Andet forløb har fokus på figurers areal og omkreds.
Eleverne gengiver træk fra foto til en tegning. Fra den mere uforpligtende tegning føres eleverne over i at skulle konstruere figurer, hvor der forventes en mere nøjagtig og præcis gengivelse. Nu får eleverne opgivet mål, som skal følges og overføres fra ternet papir til blankt papir. Det involverer brug af såvel GeoGebra som papir, blyant og lineal.
Eleverne skal have en klar opfattelse af, at arealet er ved en systematisk tælling antallet af kvadrater. Vi kombinerer opgaver, hvor arealet fastholdes, men hvor omkredsen ændres, så eleverne kan se, hvordan de to egenskaber for en figur kan hænge sammen. I 2. klasse introducerer vi, hvordan et kvadrat kan deles i to trekanter, som derfor har det halve areal.