maal_kap3

I dette kapitel præsenterer vi eleverne for addition og subtraktion i talområdet 0-1000. Vi udvider deres regnefærdigheder til et indledende kendskab til multiplikation dog forbeholdt enkle beregninger med tallene fra 1-6.
Med forskellige repræsentationsformer anskueliggøres additions- og subtraktionsprocesserne bl.a. i at bundte tallene i hundreder, tiere og enere for ved sammenlægning at kunne veksle. Den tomme tallinje viser mange interessante potentialer som en erstatning for kolonneregning. De repræsentationsformer, som vi anvendte ved addition, gentages for at beskrive subtraktion som en form for modsat proces.
Multiplikation igangsættes, hvor udgangspunktet for en forståelse af en multiplikativ proces set som en fortløbende addition og senere, at der er tale om lige store mængder, som gentager sig et antal gange.