maal_kap4

I kapitlet udvides elevernes kendskab til forskellige enheder. Dette kapitel er inddelt i tre målinger knyttet til: Længde, tid og vægt. Eleverne skal indse at resultatet af en måling er et tal, hvor der er knyttet en enhed og at ændres enheden, ændres tallet. I dette arbejde er der taget hensyn til, hvor eleverne er i talbehandlingen og talforståelsen. Det betyder, at vi går fra angivelse af fx en størrelse i meter og centimeter til en størrelse i centimeter og omvendt, en størrelse i centimeter og millimeter til en størrelse i millimeter og omvendt og en størrelse i kilogram og gram til en størrelse i gram og omvendt. Eleverne skal have oplevelser af, hvad der tales om – både når det drejer sig om længdemål, tid og vægt.
Vi har valgt at anvende de standardiserede mål, idet vi oplever, at eleverne allerede er godt bekendt med mange måleenheder Vi forsøger dog med værksted 4 at vise, at man også kunne anvende mere personlige mål som tomme, favn og fod.