maal_kap1

Kapitlet indledes med tidligere tiders talsystemer for at styrke forståelsen af positionssystemet.  Vi repeterer en række øvelser og opgaver fra tidligere, men indfører større tal for at give passende udfordringer til aldersgruppen. Eleverne skal kunne forstå, at et tal som 3452 kan skrives som 3000 + 400 + 50 + 2 eller det modsatte indse, at 300 + 40 + 5 blot er 345. Præsentationen af tallinjerne sker ved brug af opgaver, som fokuserer på ordinalitet, dvs. tallenes egenskaber, form af bevægelser og placeringer på tallinjen. Der er opgaver omkring tallenes egenskaber som kardinaltal. Der indgår vekslinger fx ved pengeopgaver. Arbejdet med måling omhandler omsætning inden for enhederne centimeter, meter, kilometer, gram, kilogram, sekunder, minutter og timer.