maal_kap2

Vi indleder med at forstå en linje – om den er ret eller krum. Derfra de lukkede figurer, idet linjerne omgrænser et areal af en slags, så der opstår polygoner og cirkulære former. Til sidst dukker de rumlige figurer op. Denne ”naturlighed” – at se på omgivelserne og konstatere kategorier af genstande og deres former – indgår som en del af dette kapitel.

Rumgeometrien vil kredse om en enkel rumlig figur: kuben. Eleverne skal i højere grad fokusere på at analysere og beskrive en enkelt type. Vi har valgt tidligt, at eleverne skal opleve udfoldninger og overføre til en rumlig figur. I kapitlet indgår der tegning af den rumlige figur – tegning som skitsetegningen, isometrisk tegning og projektionstegningen.