maal_kap3

Eleverne finder sig en endelig form på en personlig, hensigtsmæssig algoritme inden for addition og subtraktion, som kan bruges til alle typer af opgaver inden for de hele tal.
Notatregning er den måde, man regner på i dag og kræver et godt kendskab til hovedregningsstrategier. Det kræver forståelse for tal og for, hvordan de kan kløves – deles op – på forskellig vis.
Overslag gør plustabellen og gangetabellen meget vigtig. Tallene i et regnestykke skal ved overslag kunne afrundes til ét betydende ciffer, hvorefter der regnes.
Multiplikation fortsætter med at beskrive kontekstsammenhænge, som indeholder multiplikationsprocesser. Eleverne introduceres til den kommutative lov i forbindelse med multiplikation ved hjælp af arealbeskrivelse med rækker og kolonner. Division indføres, så eleverne kan se, at en opdeling i lige store dele modsvarer en multiplikationsproces.