maal_kap4

I geometrien anvendes måling til at beskrive figurer med. Vi beskriver i form af siders længder og summen af sidernes længde – omkredsbegreb. Kendskabet til et arealbegreb udvides. Vi fokuserer næsten udelukkende på rektangulære figurer, herunder enkle sammensatte figurer som kan opdeles i rektangler.

Eleverne arbejder mange repræsentationsformer, og skal fortsat tegne og tælle sig til kvadratenheder. Vi introducerer kvadratmeteren Udover rektanglet og kvadratet videreføres erfaringen om, at et kvadrat kan deles i diagonalen til to retvinklede trekanter, som hver er det halve af enhedskvadratet.

Der arbejdes med figuregenskaberne ved enkle trekanter og firkanter med faglige øvelser vedrørende ligedannede figurer, forandringer af figurer, formindskelser og forstørrelser af figurer og opdeling af figurer.

Figurer og kort placeres i et net, og ad den vej kan eleverne beskrive placeringen af områder på fx et kort.