maal_kap1

 

Brøktallene ligger i forlængelse af elevernes beskæftigelse med opdeling i lige store mængder. Eleverne ser deling af en helhed ved brug af et symbol. Brøker kan repræsentere i forskellige sammenhænge bl.a. delen af en helhed og en bestemt plads på tallinjen og den geometriske repræsentation.
Decimaltallene er til forskel for brøktallene synlige i dagligdagen – nemlig på linealen, som eleverne kender. I talmønstre som geometriske mønstre skal eleverne se på et system og finde mønstre i det, at kunne beskrive mønstret, at kunne videreudvikle eller gengive mønstret, ja måske forudsige mønstret. Netop arbejdet med talfølger giver gode muligheder for at arbejde undersøgende og dermed at have flere sider af de matematiske kompetencer i spil som fx problemløsnings-kompetencen og ræsonnementskompetencen.