maal_kap2

I dette arbejdes der med indsamling og ordning af data i regneark samt chance- og sandsynlighedsbegreber. En del af arbejdet er brug af digitale hjælpemidler, som vi primært har valgt er et regnearksprogram. Regnearket introduceres og eleverne skal opleve en fordel at indsamling, ordning og præsentation af data kan styres på en anden effektiv måde med brug af it frem for papir.
Chancebegreb videreudvikles både ud fra en statistisk synsvinkel og en kombinatorisk synsvinkel. Vi undlader dog at foretage beregninger knyttet til sandsynlighed. Der indgår også overvejelser om lige stor chance eller mere præcist om udfaldsrummet for udfaldene er jævnt/symmetrisk. Vi involverer chanceovervejelser knyttet til ”retfærdige” eller ”uretfærdige” spil.