maal_kap3

Traditionelt opfattes divisionsprocessen som den mest komplicerede regningsart; som kronen på værket når man har lært om addition, subtraktion og multiplikation. Det centrale er deres forståelse af at dele ligeligt – forståelsen af, at en divisionsproces i matematik betyder, at der er lige meget i hver bunke, når mængden deles. Division præsenteres i en meget konkret og eksperimentel sammenhæng, så eleverne vænner sig til notationen og til, hvad en divisionsproces er. Der anvendes flere repræsentationsformer inden for division: Diskrete (heltallige) mængder som fx opdeling af en æske med tændstikker, en figur (todimensional og tredimensional) som opdeles og en masse fx 2 liter sodavand, som skal fordeles mellem tre personer. Divisionsprocessen opdeles i to hovedtyper – delingsdivision og målingsdivision.
Ligesom divisionsstykker kan omformes til multiplikations-stykker, kan det omvendte også være tilfældet. Multiplikationsprocessen bliver vist i former som ”lige store mængder”-formen og ”rækkerne eller areal”-formen. I øvelsen med at begrænse antallet af gangestykker i tabellerne komme den kommutative lov i spil.