maal_kap4

Kapitlet sætter fokus på symmetriske fænomener samt gentagelsen i mønstre. Derudover indgår der erfaringer med brug af passer og konstruktion af cirkler og cirkelmønstre.
Vi bygger i denne del af kapitlet videre på øvelserne fra 2a, hvor eleverne første gang oplevede spejling og symmetri. Temaet udvides med at figurer også kan have en drejnings- eller rotationssymmetri og flytningsbegrebet ved at vise parallelforskydninger, som vi omdøber til skubbebilleder, idet det synes enklere at anvende for elever i denne aldersgruppe.
I mønstre fra hverdagen går eleverne på opdagelse og får indsigt i hvilket motiv eller hvilken grundfigur et mønster består af, og hvordan det er gentaget. Eleverne arbejder også ud fra det modsatte at tage udgangspunkt i et grundmotiv og lade det gentage sig, så der opstår et frise- eller et flisemønster.
Sidst i kapitlet udvides elevernes erfaringer og erkendelse af de gængse geometriske figurer og deres egenskaber ved at de introduceres cirklen og passeren til at konstruere dem med.